Doelstelling

 

DOELSTELLING PC-EMMEN ONLINE

Het bevorderen van de theoretische en praktische kennis van de computer – laptop – tablet – smartphone enz. en het werken met deze apparatuur onder ons motto: Voor elkaar en door elkaar.

De vereniging tracht dit te bereiken door:

  1. Het uitwisselen van de kennis, inzicht en vaardigheden betreffende pc, laptop, tablet en smartphone enz. en de programma’s van die apparaten.
  2. Het leren werken met randapparatuur zoals camera’s, USB-sticks, externe harddrive enz.
  3. Het geven van inzicht in veelgebruikte software en het oplossen van problemen hiermee.
  4. Het bijbrengen van kennis omtrent Internet, E-mail, en Sociale Media.
  5. Het bijblijven met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de pc, laptop, tablet
    smartphone, e.a.
  6. Leren zo veilig  mogelijk met deze  apparatuur te werken, zowel voor jezelf, als ten opzichte van anderen.
INFORMATIE  over PC-EMMEN ONLINE

Onderlinge hulp.

Heeft men vragen over de laptop, tablet en smartphone of programma’s dan kan men die op de clubmiddagen stellen en dan zijn er altijd wel leden die kunnen helpen.

Helpdesk.

De club beschikt over een “helpdesk”, waar de leden voor deze vragen ook terecht kunnen.
Dit kan bij aanwezigheid op de clubmiddag, maar ook via mail en hulp op afstand.

De Programmacommissie verzorgt het programma voor de (wekelijkse) invulling van de clubmiddagen voor de pauze.

Daarbij wordt rekening gehouden met de wensen en belangstelling van de leden voor bepaalde programma’s.  Iemand van de leden wordt dan gevraagd om daarover een presentatie te geven.
Voorbeelden van programma onderwerpen zijn b.v.
– De verschillende versies van het besturingsprogramma van Windows
– De Microsoft Office programma’s: Word – Excel – Power Point e.a.
– Internet – E-mail: bijlagen toevoegen
– Het installeren en het downloaden van software
– Gebruik Verkenner en Mappen maken
– Digitale fotografie, het bewerken van foto’s en foto’s overzetten
– Systeembeheer: herstelpunt en/of back up maken
– Sociale Media op laptop,  tablet en smartphone
– Ook het Online werken en opslaan in Google Drive-One Drive-Dropbox enz. wordt behandeld

De Website: www.pc-emmenonline.nl wordt regelmatig vernieuwd met het programma
en nieuws van en over onze vereniging.

Bijeenkomsten.

Onze wekelijkse clubmiddag wordt gehouden op dinsdag van 14.30 uur tot 16.45 uur in het Drenthe College,
Ubbekingecamp 1, 7824 EH Emmen. (m.u.v. de schoolvakanties en de zomerstop van de club).

Computers:

Het is prettig om te werken op eigen apparatuur. Veel leden nemen daarom hun eigen laptop of tablet mee.
Verder is er de mogelijkheid om te werken op een computer van de school. De vereniging heeft de beschikking over 65 schoolcomputers.

Het Lidmaatschap:

De contributie is per 29 januari 2019 vastgesteld op € 55,00 per jaar. Als een lid zich in of na de zomerstop aanmeldt, is er € 27,50 (50% van de jaarcontributie) verschuldigd. Degene die in of na oktober lid wordt betaald resp. 3x, 2x of 1x € 6,00.  Opzegging van het lidmaatschap moet voor 1 december van het lopende jaar schriftelijk – dit mag ook per e-mail – worden gedaan bij de secretaris. Gebeurt dit later dan is men alsnog contributie verschuldigd: zie het Huishoudelijk Reglement. Bij tussentijdse opzegging is er geen restitutie mogelijk van de contributie.

Nieuwe Leden:

Van de nieuwe leden wordt een zekere basiskennis van de computer verwacht, dit om teleurstellingen op de club te voorkomen. Ook moet men beschikken over een e-mailadres. De communicatie van bestuur en leden gaat per e-mail.

Afspraken met het Drenthe College.

In de leslokalen mag niet worden gedronken en/of gegeten. Er kan gebruik gemaakt worden van de faciliteiten van de schoolkantine. Voor aankoop van consumpties kan men gebruik maken van de door de school verstrekte consumptiekaart ad € 5,00 voor 11 consumpties.

Wij nodigen u van harte uit om eens een middag vrijblijvend bij ons te komen kijken!

Mailto: secretariaat_pcemmenonline@outlook.com